Weer durven,
weer in je kracht
Ontdek hoe

Wat is kinder- en jeugdtherapie?

Kinder- en jeugdtherapie is een laagdrempelige kortdurende therapievorm geschikt voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar.

Omdat ieder kind uniek is, bestaan er geen standaard oplossingen. De beste oplossingen zijn die waar kinderen zelf mee komen! Respect voor en vertrouwen in het kind spelen hierbij een belangrijke rol.

Tijdens de sessies krijgt uw kind de ruimte om op zijn eigen manier om te leren gaan met wat hem dwars zit. Aangezien kinderen heel gevoelig zijn voor symbolen en verhalen spelen deze elementen een belangrijke rol in het begeleidingsproces. Bij jonge kinderen werk ik veel met spelvormen en ondersteunende materialen zoals poppen, knuffels, tekenmateriaal etc. Oudere kinderen vragen vaak om een meer volwassen benaderingswijze.

Integratieve therapie

Ik werk integratief. Dit wil zeggen dat denkbeelden en methodieken uit verschillende psychologische benaderingen samengebracht worden:

  • Psychodynamische benadering, gericht op nare ervaringen uit het verleden van de cliënt.
  • Cognitieve benadering, gericht op wat een cliënt denkt en het gedrag wat daaruit voortkomt.
  • Cliëntgerichte benadering, gericht op de onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt.
  • Lichaamsgerichte benadering, gericht op het lijf, houding, ademhaling e.d. van de cliënt.
  • Systeemgerichte benadering, gericht op de verhoudingen binnen het gezin en andere belangrijke groepen rondom de cliënt.
  • Oplossingsgerichte benadering, gericht op wat goed gaat en datgene versterken.

Afhankelijk van uw kind en de situatie kies ik interventies die horen bij één van deze benaderingen. Zo ontstaat er voor uw kind een programma op maat.
Het doel is dat uw kind controle krijgt over zijn situatie. Uw kind leert zelf met zijn klacht om te gaan door zijn eigen capaciteiten en hulpbronnen in te zetten. Het is belangrijk dat, indien mogelijk, beide ouders nauw betrokken zijn bij dit proces. Ouders en kind staan als tandwielen met elkaar in verbinding. Als het kind “anders gaat draaien”, dienen ouders mee te bewegen.

“ Vandaag is mijn lievelingsdag!”

- Winnie the Pooh -

Contact

Ik vind het belangrijk dat u en uw kind een goed gevoel hebben bij de therapeut. Daarom is het altijd mogelijk om vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek te hebben. Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk bij mij thuis.

Stel een vraag

Versturen